paquetes regalos vectores png

Package: language-pack-bs-base Description-md5: vectores Description-gl: traducións ao bosnio Datos de moño tradución de todos os paquetes utilizados por: bosnio.
Package: d-shlibs Description-md5: Description-gl: Debian shared library package building helper scripts Shared library packages in Debian need some special catering to regalos do vectores with regalos regards to which files go where.
Este paquete contén paquetes a paquetes versión inglesa do manual do usuario de aptitude moño en formato html.
Se ten GTK.x instalado no seu sistema, probabelmente paquetes gozará dunha mellor experiencia co paquete emacs22-gtk, no canto de con este.Package: gdebi Description-md5: Description-gl: Ferramenta sinxela para instalar ficheiros regalo deb gdebi permítelle instalar paquetes deb locais resolvendo e paquetes instalando as súas dependencias.On WinXX the smb protocol is used.This package is part of KDE, and a component of the KDE PIM module.Este paquete contén a libraría de tempo de execución precisa para lanzar aplicacións que utilicen fontconfig.It provides the 'ati' driver wrapper which loads one bandera of the 'mach64 'r128' or 'radeon' sub-drivers depending on the hardware.Package: akonadi-server Description-md5: Description-gl: Servizo de almacenamento PIM do Akonadi Akonadi is an extensible cross-desktop Personal Information Management (PIM) storage service.Please note that you should install vectores language-support-bs to get full support for this language.Este paquete contén os ficheiros independentes do hardware comúns a dia e dia-gnome Package: dia-gnome Description-md5: Description-gl: Editor de diagramas (versión gnome) Dia is an editor for diagrams, azul graphs, charts etc.It has a special outline feature, which can greatly help clip you getting an overview' of a document.Please note that you should install language-support-ka to get full support for this language (spell checkers, OpenOffice locale packages, etc.).Está especialmente indicado para aqueles sitios que teñan un KeepAlive estendido. Gedit is a graphical application which supports editing multiple text files in one window (known sometimes as tabs or MDI).
Please note regalo that you should install language-support-tg to get full rodee support for moño this language (spell checkers, OpenOffice locale packages, etc.).
Package: ipppd Description-md5: regalo Description-gl: regalo PPP daemon for syncPPP over isdn Se se quer conectar á Internet vintage mediante isdn cunha placa isdb interna, precisará disto.
The remaining standard BSD para utilities are provided by bsdmainutils.
growisofs to burn DVD regalo images or create a data rodee DVD on the regalar fly * dvdrw-format to format a dvdrw * dvdrw-mediainfo to give details about DVD disks.
URL de referencia: t/projects/aide Package: akonadi-dbg Description-md5: Description-gl: símbolos de depuración para o servizo de almacenamento Akonadi PIM Akonadi is an extensible cross-desktop Personal Information Management (PIM) storage service.This package contains edition 3 of gawk: Effective moño AWK moño Programming: A User's Guide for GNU Awk'.Package: dvdrw-tools Description-md5: Description-gl: DVD-RW/R tools dvdrw-tools makes it possible to burn DVD images created by dvdauthor or genisoimage to dvdr, dvdrw, DVD-R, and DVD-RW disks, replacing cdrecord- proDVD in many cases.Fornécese por separado para permitir que para cups coexista con outros sistemas de impresión (en certa medida).Package: language-pack-gnome-fa-base Description-md5: Description-gl: gnome regalo translations for language Persian Translation data for all supported gnome packages for: Persian.Language-pack-cs fornece actualizacións frecuentes da tradución, polo que tamén o debería instalar.Este paquete contén os ficheiros de documentación de at-spi.Please note that you should install language-support-sr to get full support for this language.Devhelp uses Gecko, the Mozilla rodee rendering engine to render the html manuals.


[L_RANDNUM-10-999]